Registrácia | Prihlásiť

Testy: Testy na predmet Podnikové hospodárstvo

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Popíšte podstatu podnikateľa ako právnicej a fyzickej osoby. Rozlíšte pojem podnikateľ, manažér , líder (15 bodv.

Podnikateľ ,
PO občian. Zákon

-OBČIANSKY ZÁKONNÍK definuje:
FO- každý človek, ktorý sa narodí, postupne nadobúda určité práva a má určite povinnosti a nadobudnutím veku dospelosti, alebo uzatvorením manželstva nadobúda spôsobilosť na právne úkony.

FO môže byť:
• Nepodnikateľská
• Podnikateľská FO : živnostníci, slobodné povolania, SHR
PO- pod PO rozumieme inštitucionálnu jednotku, kt. vzniká zápisom do OR, respektíve do iného registra, ktorý je pre ňu určený.

PO môže byť:
• Združenie fyzických a/alebo právnických osôb (obchod. Spol., družstvá, politické strany, cirkvi, náboženské združenia, A.S. holdingového typu)
• Účelové združenia majetku (OZ, nadácie, neinvestičné fondy)
• Jednotky územnej samospráva (obce, mestá, kraje)
• Iné subjekty o ktorých to ustanoví zákon (verejnoprávne inštitúcie, burzy, rozpočtové org.)
Hodnotenie (0x):