Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady

Práca je zameraná na skúmanie vplyvu inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe. Obsah práce sme čerpali z rôznych odborných zdrojov, ktoré skúmajú oblasť samotnej inflácie, či úrokových sadzieb a finančných trhov. Mnohí ekonómovia alebo obchodníci pôsobiaci na finančných trhoch majú odlišné názory na vplyvy rôznych faktorov na trh, preto i naša práca môže byť z časti odrazom subjektívnych názorov tých autorov, ktorých sme v tejto práci citovali. Význam našej práce je poukázať na vzťah medzi infláciou a úrokovými sadzbami, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú finančný trh, predovšetkým sme sa zamerali na obdobie finančnej krízy, ktorá zasiahla nielen Európu, ale i celý svet. Dôležitosťou tejto témy je fakt, že príčiny finančnej krízy by mali byť dôkladne preskúmané a naďalej diskutované, aby sme v budúcnosti nemuseli zažiť rovnakú situáciu.

Hodnotenie (0x):