Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Seminárka - Záhranično-obchodná politika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
ÚVOD

V seminárnej práce treba krátko zhrnúť danú tému. V mojej seminárnej práce vysvetlím ako funguje zahranično - obchodná politika v územia SR. V dnešnej dobe zahraničný obchod v národnom hospodárstve je veľmi dôležitý, lebo v obchodov môžeme stretnúť s zahraničnými produktmi a veľa ľudí pracuje každodenne v zahraničí.
Slovensko je jedna otvorená krajina a používa liberálnu obchodnú politiku. Umožňuje voľný pohyb tovarov a služieb, pracovnej sily a kapitolu a umožňuje získať devízy. Ale má aj záporné stránky, lebo dovážané tovary konkurujú domácim výrobcom a keď zahraničný tovar bude lacnejšie, tak kupujúci nebudú kúpiť domáci tovar a to prejaví negatívne v domácej ekonomike. Podniky, ktoré nie sú schopné konkurovať .
Hodnotenie (0x):