Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Zlepšenie komunikácie v organizácii

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V mojej práci by som chcel uviesť fakty v súvislosti s komunikáciou v organizácii. Najprv by som všeobecne popísal čo je to komunikácia, kto sa zúčastňuje komunikácie, aké druhy komunikácie existujú a v neposlednom rade aj problémy v komunikácii a dosiahnutie zlepšenej a úspešnej komunikácie.
Komunikácia je základným prvkom nielen v manažmente, ale aj v iných oblastiach. Úspešná komunikácia je jedným zo základných predpokladov fungovania každého organizácie. Prekážky v komunikácii sú často príčinou problémov v riadení, plánovaní, organizovaní tak, ako aj v iných procesoch.
Manažéri komunikujú nielen so svojimi spolupracovníkmi ale aj s dodávateľmi či odberateľmi, zákazníkmi a inými organizáciami, ale tiež s verejnosťou. Komunikácia je nevyhnutná pri výbere cieľov, pri hľadaní najvhodnejších spôsobov ich naplnenia a aj pri riešení problémov. Komunikácia je hlavným nástrojom hodnotenia ľudí, ich motivácie a usmerňovaní a preto by sa manažéri mali usilovať o zvládnutie zásad efektívnej komunikácie, zdokonaľovanie svojich komunikačných zručností a o zvládnutie efektívnych komunikačných techník.
Hodnotenie (0x):