Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Živnosť - Základy manažmentu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
ÚVOD

Súkromné podnikanie tvorí neoddeliteľnú súčasť trhovej ekonomiky každého vyspelého štátu. Jeho rozvoj prispieva k fungovaniu trhu, odstránenie monopolov a tým aj rozvoj hospodárskej súťaže. Malé a stredné podnikanie je považované za dôležitý prostriedok na znižovanie nezamestnanosti, ktorá je v rade postkomunistických krajín stále problémom. Jeho vývoj a fungovanie v určitej krajine je ovplyvnený celým radom faktorov, ako je napr. historický vývoj štátnej moci, rozvrstvenie obyvateľstva, poloha, hospodárske pomery a i. V Slovenskej republike bol rozvoj súkromného podnikania na
dlhú dobu zastavený v súvislosti s vládou komunistickej strany, ktorá súkromné podnikanie fakticky zlikvidovala a nahradila ho socialistickými podnikmi fungujúcimi podľa pravidiel centrálne riadeného hospodárstva. K jeho opätovnému vzniku došlo až po roku 1989 a v súčasnej dobe už súkromné podnikanie opäť funguje ako jeden z pilierov našej ekonomiky.
Hodnotenie (0x):