Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Základy obrábania dreva - vypracované skúškové otázky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
I. Okruh otázok

1. Zvláštnosti štruktúry dreva a drevných materiálov na rezný proces.

Rezné plochy dreva
Čelná rezná plocha je tvorená prerezanými tracheidami (vlákien ihličnatých drevín) i vlákien libriformných a ciev (u listnatých drevinách) kolmo k ich dĺžke.
Tangenciálna rezná plocha je získaná prerezaním živičných kanálikov a dreňových lúčov kolmo k ich dĺžke a čiastočným prerezaním vlákien a ciev rovnobežne s ich osou.
Radiálna rezná plocha je tvorená prerezaním vlákien a ciev rovnobežne s dĺžkou.

Z tohto pohľadu je drevo anizotropno-ortotropný materiál, vláknito-vrstvený, rôznobunkovej stavby s dutinami. Fyzikálno-mechanické vlastnosti dreva sa menia v závislosti od dreviny, od miesta a podmienok rastu dreva, od miesta umiestnenia dreva v kmeni.

Rezanie dreva v naznačených smeroch umožňuje určiť tri hlavné modely rezania: čelné (^), pozdĺžne ( êç) a priečne (tangenciálne a radiálne) (#).

Ročné kruhy
Jarné drevo je menej pevné, mäkké a ľahšie. Tieto rozdielnosti vo fyzikálnych a mechanických vlastnostiach spôsobujú ťažkosti pri mechanickom opracovaní.

Beľové a jadrové drevo vlhkosť bele je často značne vyššia
Tracheidy Zaberajú viac ako 90% objemu
So zvyšovaním vlhkosti do BNV (w = 30%) sa znižujú mechanické vlastnosti dreva a teda sa znižuje aj rezná sila.
Hodnotenie (0x):