Registrácia | Prihlásiť

Analýza: Agroklimatická štúdia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Popis vo vzťahu k poľnohospodárstvu:

Základným a prakticky jediným zdrojom tepla pre zemský povrch a atmosféru je slnečné žiarenie, a teda hlavným zdrojom energie pre život na Zemi je Slnko. Žiarenie podmieňuje mnohé procesy v systéme pôda-voda-atmosféra. Okrem biologických procesov ako napríklad fotosyntéza, dýchanie ovplyvňuje i evapotranspiráciu.

Slnečné žiarenie má v poľnohospodárskej výrobe nezastupiteľné postavenie. Je hnacou silou fyziologických procesov všetkých rastlín. Je nepostrádateľné pre procesy fotosyntézy, ktorej výsledkom je tvorba organickej hmoty, ktorá ďalej bezprostredne rozhoduje o výnosoch poľnohospodárskych plodín. Bez snečného žiarenia by rastliny neboli schopné fotosyntézy. Nepriaznivo ovplyvňuje rastliny UV-B žiarenie, ktoré spomaľuje ich rast a spôsobuje zakrpatenie niektorých častí rastliny.

Žiarenie je osobitá forma existencie hmoty, ktorá sa od svojho zdroja šíri vo forme elektromagnetických vĺn vo všetkých smeroch rchlosťou 300 000 km. . Základnou charakteristikou žiarenia je vlnová dĺžka, ktorá sa udáva v nanometroch.

Globálne žiarenie je súčet priameho a rozptýleného slnečného žiarenia na zemský povrch.

Fotosynteticky aktívne žiarenie je energia slnečného spektra v intervale vlnových dĺžok 400-700nm, ktorú rastliny výužívajú vo fotosyntéze.
Hodnotenie (0x):