Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Optimalizácia podnikových procesov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Významným faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť podnikateľských subjektov v súčasnom komerčnom turbulentnom prostredí informačného veku je najmä schopnosť riadenia a zvládnutie zmien naprieč celou organizáciou. Tieto zmeny, ktoré sú vyvolávané dynamickými premenami vonkajších podmienok podnikateľského prostredia, vychádzajú z požiadaviek na inovácie, uvádzanie nových služieb a produktov na trh, radikálne reengineering alebo automatizáciu existujúcich pracovných postupov a aktivít v organizácii. Pre možnosť kontinuálne správy týchto požiadaviek a riadenie organizácií je potrebné radikálne zmeniť uhol pohľadu na vnímanie firmy ako subjektu. Tým je procesný pohľad, ktorý každú organizáciu chápe ako súbor obchodných alebo výrobných procesov, ktoré prekračujú jednotlivé oddelenia v organizácii a dodávajú svoje výstupy zákazníkovi - ako koncovému, tak internému.

Cieľom seminárnej práce bude na organizačnej úrovni preskúmať všeobecné otázky riadenia, zlepšiť, respektíve optimalizovať tok podnikového procesu a nájsť správny nástroj pre toto zlepšenie.
Hodnotenie (0x):