Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Firemná identita (Corporate identity) ako východisko public relation

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Public Relation - definícia pojmu

Public relations (zjednodušene PR alebo vzťahy s verejnosťou) sú v súčasnej dobe jedným zo základných tém preberaných v spoločnosti. Vývoj západnej a stredoeurópskej spoločnosti so sebou prináša nespočetné množstvo zmien, pri ktorých široká verejnosť hrá jednu z kľúčových rolí, keďže stále záleží na tom, ako spoločnosť príjme aktuálne myšlienky, trhové výrobky a spoločenské trendy. Civilizácia sa neustále vyvíja a viac záleží, aký je postoj verejnosti a jej mienky. Základom je získanie dôvery, dosiahnutie súhlasu s novými ideami a produktmi, zjednodušene povedané - je potrebné zbližovať postoje ľudí. K tomu je potrebná najmä obojstranná komunikácia medzi organizáciou a verejnosťou, vytváranie dobrých vzťahov a neustála práca so spoločnosťou. Môžeme povedať, že vyššie spomínané slová utvárajú podstatu a zmysel public relations. (Sloboda, 2006)
Hodnotenie (0x):