Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Lisovanie a tvárnenie kovových materiálov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1 TVÁRNENIE

Tvárnenie je technologický proces spracovania materiálu, pri ktorom dochádza k zmene jeho tvaru, bez porušenia materiálu. Pri tvárnení kovov sa musí prekročiť medza pružnosti, ale nesmie sa prekročiť medza pevnosti. Na tvárnenie sú vhodné tvárne materiály, t. j. tie, ktoré majú vyššie spomenuté medze dostatočne od seba vzdialené.
1.1 ROZDELENIE TVÁRNENIA

Podľa charakteru tvárniacih síl:
• pôsobením pokojných síl (valcovanie)
• rázmi (kovanie)
Podľa teploty, pri ktorej k tvárneniu dochádza:
• tvárnenie za tepla - ohrevom materiálu sa tvárniacu teplotu sa zlepšuje tvárniteľnosť.
• tvárnenie za studena - materiál sa tvárni pri bežnej teplote.
Podľa geometrických charakteristík:
• plošné tvárnenie - tvárnenie plechu - vytváranie priestorového predmetu z rovinného - hlboké ťahanie
• objemové tvárnenie - dochádza k preskupeniu objemu materiálu (zmene tvaru) - kovanie, lisovanie, pretláčanie, ťahanie, vstrekovanie ...
Hodnotenie (0x):