Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Komplet prezentácia prednášok za celý zimný semester. Stačí na skúšku, je tam všetko čo Víghová vyžaduje vedieť.

Ukážka:

Náklady - Nákladom sa rozumie zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.

Príjem - je prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov.

Výdavok - je úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov.

Výnosy - Výnosom sa rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť

Ekonomický úžitok - je možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov

Výsledok hospodárenia - Náklady a výnosy sa vždy vyčísľujú za účtovné obdobie, a ich porovnaním sa zistí výsledok hospodárenia. Výsledok hospodárenia je ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky v účtovnom období.
Hodnotenie (0x):