Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované otázky - Integrovaná živočíšna výroba

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Hlavné faktory ovplyvňujúce výrobu a kvalitu mäsa a vajec hospodárskych zvierat.
Kvalita mäsa: je komplex vzájomne sa ovplyvňujúcich ukazovateľov kvality a kvantity. Kvalitu mäsa ovplyvňuje krehkosť, šťavnatosť, farba, chuť, index plnohodnotnosti bielkovín, kyslosť mäsa, farba mäsa.
Vplyv genetických Faktorov: z hľadiska produkcie mäsa cieľom šľachtenia je predovšetkým zvyšovanie Jatočnej hodnoty zvierat.
Genetické aspekty akostných chýb mäsa: má i negatívne účinky - zvýšená vnímavosť zvierat na stresy, výskyt akostných chýb, skrátenie svalových vlákien.
Vplyv výživy: príliš veľké množstvo zeleného krmiva pôsobí nepriaznivo na farbu a chuť mäsa a tuku.
Cudzorodé látky a liečivá: medzi podaním a zabitím zvieraťa je ochranná lehota.
Vplyv spôsobu chovu: rozdiel je medzi pasenými a ustajnenými zvieratami. Pasené zvieratá sa vyznačujú vyššou svalovou aktivitou, odolnejšie voči stresovým faktorom.
Vplyv pohlavia: hlavne v intenzite tvorby a ukladania telesného tuku Nekastrované samce v porovnaní s kastrátmi rýchlejšie rastú, majú vyššiu jatočnú výťažnosť, menej tuku, viac požívateľných častí.
Vplyv veku: s vekom sa mení chemické zloženie a dynamika rastu tkanív
Zdravotný stav: na biol. hodnotu a trvanlivosť mäsa nepriaznivo pôsobia choroby, ktoré sú sprevádzané horúčkovitým stavom.
Hodnotenie (0x):