Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Predmetom skúmania tejto práce sú postoje vybraných členských štátov Európskej únie k problematike eutanázie. Citlivá téma ako je eutanázia, predstavuje kontroverznú myšlienku ukončenia života v prípade smrteľne chorých ľudí.No či je tomu skutočne tak v krajinách kde je legalizovaná a aké postoje zastávajú štáty kde legalizovaná nie je, sme sa pokúsili zhrnúť v tejto práci. Prvá kapitola práce sa zaoberá históriou eutanázie, jej formami ako aj rozdielom medzi eutanáziou a samovraždou. Nechýbajú ani argumenty za a proti. V druhej kapitole si rozoberieme určité krajiny primárne v Európe a sekundárne vo svete. V tretej kapitole si zhrnieme a vyvodíme výsledky prieskumu, ktorý sa zameral na postoj Slovákov na Slovensku ale aj v zahraničí, k jednotlivým oblastiam eutanázie.
Hodnotenie (0x):