Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Technológia druhostupňového spracovania dreva - vypracované otázky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Spoločenský a hospodársky význam výroby nábytku a finálnych výrobkov na báze dreva
spoločenský význam
- nábytok vo všeobecnosti priamo uspokojuje potreby človeka (sedací n. - priamo, skriňový n. - nepriamo)
- vytvára podmienky pre bývanie - bytový n., spoločenské potreby - nábytok verejných priestorov, pracovné činnosti - kancelársky, laboratórny n.
- nábytok je dominujúci prvok interiéru a podieľa sa na tvorbe mikroprostredia človeka
hospodársky význam
- výroba nábytku a finálnych výrobkov na báze dreva spôsobuje vyššie zhodnotenie drevnej suroviny, zvyšuje zamestnanosť nielen pri jeho výrobe, ale aj pri výrobe a dodávaní jednotlivých komponentov (veľkoplošných dosák, kovania, lepidiel, čalúnených materiálov)
- podieľa sa na tvorbe hrubého domáceho produktu - prispieva k rozvoju spoločnosti podieľa sa na odstraňovaní nezamestnanosti
nábytok prešiel historickým vývojom, je odrazom spoločenských a hospodárskych pomerov danej epochy ľudstva
v súčasnosti je charakteristickým znakom nábytku jeho schopnosť uspokojovať individuálne požiadavky užívateľov a vysoká úroveň techniky s automatizovanými riadiacimi systémami

Faktory determinujúce (podmieňujúce) výrobu nábytku:
ZDROJE
a, materiálové (drevo a drevné materiály, kovy, peny, čalúnické mat., nátery, plasty, sklo)
6 - 8% dreva sa dostane do nábytku, DTD - dovážame z Maďarska, Čiech - nie sme sebestační
MDF, OSB - u nás sa nevyrábajú
b, ľudské - SR lacná a kvalifikovaná pracovná sila, od r.1989 otvorené hranice, veľa technikov, málo manažérov, dnes naopak
c, energetické - výroba nábytku - energeticky nenáročné výrobné odvetvie
d, kapitálové - na Slovensku máme viac ako 100 obrábacích centier, nábytkárenský priemysel sa rozvíja
DOMÁCI ODBYT
závisí od 1, kúpyschopnosti obyvateľstva
2, výstavby bytov a rekonštrukcie bytov

nábytok kupujeme v dôsledku morálneho opotrebovania (nie fyzického), r.1989.....33 000 bytov (sa stavalo v SR), r.1994.......4 500 bytov,dnes.........14 000 bytov
množstvo sa znižuje, plocha nie (stavia sa veľa domov), výmerou sú čísla neporovnateľné
EXPORT
do r.1989 50% produkcie - export - väčšinou ZSSR
dnes sa už vyváža len do západných krajín (Nemecko), za veľmi nízke ceny
IMPORT
2 pohľady:
negatívny faktor - vytláča domácich výrobcov - silný import z Poľska, Čiech
pozitívny faktor - zvyšuje konkurencieschopnosť, ženie domácich výrobcov zvýšiť kvalitu z pohľadu zákazníka - pozitívny faktor - širší výber
Hodnotenie (0x):