Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Environmentálne riziká chovu dobytka

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
» V súčasnosti sa v krajinách s vyspelým poľnohospodárstvom intenzívne diskutuje o potrebe dosiahnuť jeho trvalej udržateľnosti. Udržateľný rozvoj má tri rozmery ekonomický, sociálny a environmentálny.

» To znamená, že poľnohospodárstvo má plniť okrem produkčnej a sociálnej funkcie aj funkciu ekologickú.

» Ústredným environmentálnym problémom v chove hospodárskych zvierat je metabolizovanie krmiva a následná produkcia exkrementov.

» Z toho vyplýva, že environmentálny problém v chove zvierat, počnúc dobrou poľnohospodárskou praxou, je ovplyvnenie kvality a zloženia hnoja, metódy odstraňovania hnoja zo systému ustajnenia, skladovanie a úprava hnoja a napokon rozhadzovanie hnoja na pôdu.
Hodnotenie (0x):