Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Život Daniela Lehotského

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Daniel Lehocký, ktorému sa budem v tejto seminárnej práci venovať, bol významným slovenským pedagógom v druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia.
Zaoberal sa výchovou určenou hlavne pre deti. Rozlišoval zmyslové a rozumové poznanie ale podľa neho cieľom výchovy je len poznanie rozumové. Uprednostňoval prirodzenú výchovu, materinský jazyk a moderný jazyk. Veľký význam prikladal rodine a psychologickému vzdelaniu učiteľa. Podľa Daniela Lehockého má učiteľ viesť záznamy o žiakoch. Žiadal predĺžiť povinnú školskú dochádzku na 8 rokov pre všetky deti. Pýtal sa, prečo ženy nemajú právo na rovnaké vzdelanie ako chlapci? Vo vyučovaní preferoval metódu príkladu. Podľa neho je potrebné do vyučovania zaviesť ekonomiku ako náuku o povolaní.
Hodnotenie (0x):