Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Školský systém vzdelávania na Slovensku

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Školský systém participuje na vytváraní životných príležitostí mladým ľuďom tým, že im umožňuje prístup k vyššiemu alebo nižšiemu vzdelávaniu prostredníctvom neho k vyšším alebo nižším pracovným pozíciám, k prestíži, ale i k určitej moci spojenej s funkciou v zamestnaní.
Úlohou školy a školského systému je zabezpečovať harmóniu medzi vzdelaním, sociálno-ekonomickým rozvojom krajiny a individuálnymi potrebami účastníkov vzdelávania. Inými slovami vyjadrené, prispôsobovať štruktúru školského systému nie len potrebám spoločnosti, to znamená sociálnym, ekonomickým a politickým potrebám súčasnosti a budúcnosti, ale aj intelektuálnym, citovým, mravným, a telesným potrebám a požiadavkám človeka.
V súvislosti s tým sa budeme zaoberať aj problémami, pred ktorými stojí zariadenie, ktorého úlohou je produkovať vzdelaných a vychovaných absolventov.
Hodnotenie (0x):