Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V rámci výučby predmetu základy andragogiky som vypracovala tému záujmové a občianske vzdelávanie. V tejto seminárnej práci venujem pozornosť predmetu, obsahu, metódu záujmového vzdelávania a jeho rozdelenia. Ďalej vysvetľujem aj význam pojmu občianske vzdelávanie. O týchto vzdelávacích systémoch treba vedieť, že v rokoch 1991 - 1994 sa bol realizovaný jeden projekt na Slovensku, ktorý sa nazývame PHARE: Stratégia programy vzdelávania dospelých. Jeho výsledkom bola zákon pri členení oblasti ďalšieho vzdelávania vychádza v podstate zo správy „Súčasný stav v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku a vzdelávanie dospelých v Európe“ (1995). V správa uvádza, že vzhľadom na vznik nových skutočností a absenciu novej koncepcie vzdelávanie dospelých používa nasledovná klasifikácia druhov vzdelávania dospelých:

1. Druhošancové vzdelávanie
2. Pokračovacie - kontinuálne vzdelávanie
3. Odborné vzdelávanie
4. Sociokultúrne vzdelávanie, k záujmovým aktivitám sociokultúrneho a osobného života a k sebarealizácii
5. Občianske vzdelávanie

(Prusáková 2005, s. 73-77)
Hodnotenie (0x):