Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Alkaloidy - Heterocyklické zlúčeniny

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Základné charakteristiky

» Alkaloidy sú homogénnou skupinou dusíkatých zlúčenín zásaditého charakteru, ktoré majú fyziologický efekt na ľudí alebo iné živočíchy.
» Vyskytujú sa len ako soli organických kyselín, hlavne v rastlinách čeľade ľaliovitých, makovitých a ľuľkovitých.
» Sú to sekundárne metabolity - produkty sekundárneho metabolizmu, rastlinného pôvodu, ktoré obsahujú dusík. Alkaloidy sú produktmi odbúravania aminokyselín.
» Alkaloidy majú rôznorodé účinky, mnohé z nich sa tradične používali alebo používajú ako liečivá, omamné látky alebo sú dokonca toxické.

Vlastnosti

» Sú to dusíkaté organické makromolekuly, väčšinou deriváty aminokyselín.
» V čistom stave sú to bezfarebné, tuhé kryštalické, málo rozpustné látky vo vode.
» Majú horkú chuť najmä v pevnom skupenstve.
» Sú zásadité, s kyselinami vytvárajú vo vode rozpustné soli.
» Väčšina z nich je prudko jedovatá.
» Väčšina z nich má narkotické účinky
» Niektoré majú povzbudzujúci účinok.
» Sú biologického pôvodu najčastejšie rastlinného.
Hodnotenie (0x):