Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Dlhová kríza sa nevyskytuje len v Európe ale aj globálne, je to veľmi aktuálna téma. Mnohí ekonómovia sa nám snažia dať odpovede na otázky týkajúce sa jej vzniku a riešenia.
Naša práca je systematicky rozčlenená na štyri kapitoly. V prvej časti sme opísali a vysvetlili pojem „kríza.“ Popísali sme aj samotnú finančnú krízu očami rôznych autorov. Uviedli a charakterizovali sem najzákladnejšie typy finančnej krízy a to, bankovú, menovú, dlhovú a systematickú krízu. V druhej kapitole sa zaoberáme príčinami vzniku dlhovej krízy v Európe. Odpovede na príčiny jej vzniku sú rôzne, my však rozoberáme práve tie príčiny, ktoré sú podľa nás kľúčové. Veľa autorov za hlavnú príčinu udáva krízu v Grécku, ktorou sa v tejto kapitole taktiež zaoberáme. Ďalej skúmame aj nedostatky Európskej únie, ktorá má nepochybne tiež svoj podiel na prehlbovaní krízy. Tretia kapitola je zameraná na dôsledky dlhovej krízy v Európe ale aj na Slovensku. Jedným s výrazných dôsledkov bolo zvýšenie cien tovarov a služieb a taktiež prekročenie 60 % hranice HDP niektorých európskych krajín. Štvrtá kapitola sa venuje riešeniu dlhovej krízy.
Hodnotenie (0x):