Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Teória informácií a ich úloha v manažmente

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Seminárna práca na tému Teória informácií a ich využitie v manažmente. Vytvorené na hodinu Základy manažmentu na SPU v Nitre.

Podstatnou črtou, ktorou sa človek odlišuje od ostatnej prírody, je výmena informácií.. Žiadny živočíšny druh nemá vyvinuté formy komunikácie do takej miery ako človek. Každý deň prijíma, vyhodnocuje a odovzdáva nespočetné množstvo informácií rôzneho charakteru a v rozmanitej podobe. Sú to fakty, skúsenosti a vedomosti. Technológia prenosu, ukladania a spracovávania informácie podstatne ovplyvňuje rozvoj ľudskej civilizácie.
Vývoj v oblasti medziľudskej komunikácie bol však veľmi dlhý a začal sa už v období, keď naši predkovia začali na dorozumievanie používať mimiku, gestikuláciu a hovorenú reč.
Literatúra uvádza ako prvú informačnú revolúciu vznik písma Sumermi, a to v roku 3000 p.n.l.
Druhú informačnú revolúciu spôsobilo vynájdenie kníhtlače v roku 1455 Johannesom Gutenbergom, čo je najvýznamnejšia udalosť v oblasti informácií.
Tretia informačná revolúcia sa spája s rozvojom výpočtovej a komunikačnej techniky a s jej schopnosťou ukladať, prenášať a spracovávať enormné množstvo informácie. Množstvo poznatkov, ktoré má ľudstvo k dispozícií, rastie obrovskou rýchlosťou. Bez telefónu, telegrafu, komunikačných družíc, modemov a počítačových sietí, teda strojov na prenos informácií, by zostal svet rozdelený, ako bol po mnohé tisícročia.
Hodnotenie (0x):