Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Skúšobný test z predmetu Logistika a výklad základných termínov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Logistika
Logistika predstavuje všetky činnosti, ktoré skúmajú, plánujú a optimalizujú logistické procesy, ktoré sa zaoberajú operáciami dopravy, manipulácie a ukladaním materiálu, osobami, informáciami a energiami. V logistickom procese sú „objekty“ transformované z východiskového do konečného stavu, pričom sa mení aspoň jedna zo systémových veličín ako čas, miesto, množstvo, druh, pričom nedochádza k nežiaducej zmene vlastností objektov.
Snaha o optimalizácii nákladov, časov, kapacít v celom logistickom reťazci.
2. Služba
Je druh produktu, ktorej podstatou je činnosť- výkon a hodnota je určená úžitkom, ktorý prináša spotrebiteľovi ako výsledok želanej zmeny. Pri produkcii služieb nedochádza k prevodu vlastníctva.
Pri vymedzení pojmu služba sa zákonite stretávame s pojmom produkt. Je to výsledok činnosti, ktorý ma hodnotu pre zákazníka, keďže uspokojuje jeho potreby. Službou však chápeme i pracovný výkon, pri ktorom ako finálnom produkte rozlišujeme dve zložky: proces /vytváranie, dodávka, poskytovanie/ a výsledok /procesu/.
3. Logistické činnosti
Doprava a preprava, balenie, manipulácia, zabezpečenie materiálového toku vo výrobe, skladovanie, zákaznícky servis.
Hodnotenie (0x):