Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Zloženie a vlastnosti ovčieho mlieka

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Chov oviec má na Slovensku hlboké tradície. V 11. až 12. storočí ovce predstavovali 33% z chovaných zvierat. História získavania a spracovania mlieka siaha ďaleko do minulosti , dokumenty sú známe z čias starej ríše Sumerov, Babylonu, starého Egypta a tiež i zo zmienok v Biblii.

V minulosti chov oviec predstavoval dôležitý zdroj surovín pre výživu ľudí. V prvom rade to bolo mlieko a výrobky z ovčieho mlieka, na druhom mieste to boli ovčie mäso a ovčia vlna. V súčasnosti ustúpila výroba ovčej vlny a pre trh je zaujímavé ovčie mlieko a mäso.

Ovčie mlieko je produkt, ktorý sa využíva ako potravina, v domácnosti, ale i na salaši, kde zostáva ako surovina. Vzhľadom na bielkoviny, esenciálne látky a iné zložky ovčie mlieko má osobitné postavenie vo výžive človeka. Je to najmä pre cenné zastúpenie kvalitných bielkovín, ľahko stráviteľného tuku a obsahu vitamínov ako aj minerálnych látok. Je dokázané, že mlieko, ktoré pochádza od zdravých oviec a je získané správnym spôsobom i správne ošetrené, tvorí najkomplexnejšiu potravinu.
Hodnotenie (0x):