Registrácia | Prihlásiť

Štátnicové otázky: Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Význam chovu HD, plemenný a úžitkový typ, charakteristika úžitkových typov HD.
- chov HD predstavuje zákl. a najdôležitejšie odvetvie ŽV, ale aj celej poľnohosp.výroby
- dve funkcie: produkčná, mimoprodukčná (v budúcom období sa v zmysle EÚ očakáva nárast tejto funkcie)
a) produkčná:
- produkcia kvalitných potravín- mlieko, mäso. Prví začali dojiť Egypťania, národy Strednej Ázie a Rimania
- maštaľný hnoj
- pravidelný príjem finančných prostriedkov
- koža
- produkcia surovín pre priemysel (rohy, paznechty, niektoré častí kože, kosti, kostný tuk, loj), ktoré slúžia pre výrobu bielkovinových hydrolyzátov, mydiel, emulzií, gleju, prípadne oleje a mazadlá.
- vo farmaceutickom priemysle niektoré žľazy s vnútornou sekréciou (získavanie hormónov- inzulín, progesterón).
b) mimoprodukčná:
- Zlepšovanie kultúrneho charakteru krajiny, rozvoj vidieka, produkcia altenatívnych palív 1. Generácie- bioplyn, (2. Generácie- bionafta, bioetanol )
-zlepšovanie kultúrneho charakteru krajiny a udržiavaní trávnych porastov v prirodzenom a kultúrnom stave,
- udržiavanie životného prostredia spásaním trvalých trávnych porastov
- pri zachovaní biodiverzity
- zamestnatnosť, soc.funkcie,agroturistika
Význam chovu dobytka pre obyvateľstvo z hľadiska jeho mimoprodukčných funkcií spočíva predovšetkým v spásaní nepoľnohospodárskych plodín na ornej pôde, ale aj na vzdialených, ťažko prístupných miestach, svahovitých pasienkoch a ťažšie prístupných lokalitách, ktoré sú často husto prerastené nežiaducimi burinami.
Hodnotenie (1x):