Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Prínos T. Baťu a J. A. Baťu pre rozvoj teórie a praxe manažmentu v Československu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Semestrálna práca sa zaoberá životom Tomáša Baťu - zakladateľa obuvníckej spoločnosti Baťa, a.s. a jeho nevlastným bratom - Jánom Antonínom Baťom, ktorý sa stal jeho úspešným nástupcom. Princípy, akými riadili a budovali podnik, sa dajú využívať dodnes. Baťova sústava riadenia bola založená na vlastnení všetkých potrebných surovín a prostriedkov na výrobu a schopnosť zabezpečiť predaj. Najdôležitejšie je, že Baťov systém riadenia spoločnosti tvorí základ väčšiny moderných smerov riadenia. Tomáš Baťa bol samoukom, ktorý sa učil za pochodu a z takmer ničoho vybudoval veľmoc, ktorá funguje vo svete aj po 85 rokoch po jeho smrti.
Hodnotenie (0x):