Registrácia | Prihlásiť

Testy: Elektronika - vypracované otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Jednocestné a dvojcestné usmerňovače - menia hod vstupnej str. velič na jedosmernú
Jednocetný usmerňovač:
Princíp činnosti: z obrázku vidno, usmerňovacím prvkom je dióda D. Touto diódou tečie prúd iF len vtedy, keď je na anóde diódy vyššie napätie ako na jej katóde, t.j. keď v bode a pôsobí kladná polvlna napätia u2. Vtedy je dióda D otvorená ( je polarizovaná v priamom smere.) V čase, keď je dióda D otvorená tečie záťažou RZ usmernený, jednosmerný pulzujúci prúd io, ktorý vytvára na tejto záťaži jednosmerné pulzujúce napätie uo.

Dvojcestný usmerňovač s odporovou záťažou.
Ako z obrázku vidno, sekundárne vinutie sieťového transformátora je rozdelené na dve rovnaké časti, takže na ňom vznikajú dve rovnako veľké sekundárne napätia u2 a u2‘ , ktoré sú navzájom fázovo posunuté o 180° ( je to dosiahnuté tým, že koniec vinutia ab je spojený so začiatkom vinutia bc.)
Činnosť obvodu:
Pri kladnej polvlne napätia u2 v bode a prechádza diódou D1 prúd iF. Súčasne v bode c je záporná polvlna napätia u2’, čím je dióda D2 uzatvorená ( na jej anóde je zápornejšie napätie ako na jej katóde.) V druhej polovici periódy T pôsobí kladná polvlna napätia u2’ v bode c , takže dióda D2 je otvorená a tečie ňou prúd iF’. Pretože v bode a zároveň pôsobí záporná polvlna napätia u2, je dióda D1 uzavretá. Diódy D1 a D2 sa teda striedajú v činnosti, výsledkom čoho je obvodom prechádzajúci pulzujúci prúd, ktorý vytvára na záťaži RZ zodpovedajúce pulzujúce napätie u0
-ide o vhodne zapojené dva jednocestné usmerňovače, prúd tečie záťažou počas celej periódy T vstupného napätia u1.
Hodnotenie (0x):