Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované otázky na Základy obrábania dreva

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Pojem rezanie ako technologického procesu, predmet náuky o rezaní, úlohy teória rezania

Pojem rezania, ako technologického procesu:
- rezanie je definované, ako technologický proces, pri ktorom prostredníctvom rezného nástroja dochádza k porušeniu materiálu a vzniku triesky
- pri rezných procesoch sa používajú drevorezné nástroje, ako napr. hobľovací nôž, pílový pás, kotúč

Predmet náuky o rezaní:
- predmetom náuky o rezaní je zvažovanie rôznych alternatív, napr. Aký rezný nástroj sa použije (záleží to na účelu rezania a výstupného prídavného prvku)

Teória rezania:
- objasňuje fyzickú podstatu rezného procesu, vysvetľuje zákony tvorenia nových prvkov, rozpracúva výpočtovú metodiku a faktory procesu rezania

Úlohy teórie rezania
a) skúmať objektívne zákonitosti a vzájomné spojenie medzi faktormi vplývajúcimi na proces rezania
b) skúmať fyzikálnu podstatu rezania
c) hľadať možnosti optimálnych procesov rezania, zabezpečiť získanie výrobku požadovanej kvality, mat. zvýšenia výkonnosti, produkcie a bezpečnosti práce
d) určiť výpočtovú metódu, ktorá by bola základom pre racionálne konštruovanie a zdokonaľovanie rezných nástrojov a strojových technologických procesov, normovania zariadenia a výpočtu technicko-technologických ukazovateľov
e) určiť takú teóriu, podľa ktorej, keď poznáme fyzikálno-materiálne vlastnosti (vzťahy) obrobku a rezného nástroja by bolo možné stanoviť najlepšie metódy rezného procesu
Kľúčové slová:

drevo

píla

obrábanie

rezanie

prierez

záber

Hodnotenie (0x):