Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Vypracované maturitné otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Úloha č.1
Charakterizujte starovekú literatúru a popíšte jej rozdelenie. Vymenujte významné diela a spôsob tvorby autorov jednotlivých starovekých literatúr. Na základe Sofoklovho diela Antigona popíšte kompozíciu antickej tragédie. Pracujte s ukážkami.

Staroveká literatúra vznikla v rokoch 3 000 pred Kr. a vyvíjala sa približne do roku 500. Dôležitým predpokladom pre vznik starovekej literatúry bol vznik písma. Väčšina diel je anonymná a ich témy boli často prebrané, preto sa o starovekej literatúre hovorí často ako o neoriginálnej literatúre. Mnoho pamiatok bolo zachovaných vďaka tradovaniu v ústnej podobe.

Rozdelenie:
Orientálna literatúrá roky 3000 pred Kr. až 500:
Sumerská lit.
Staroegyptská lit.
Akkádska lit.
Chetitská lit.
Hebrejská lit.
Čínska lit.
Indická lit.
Antická literatúra:
Grécka lit. roky 900 pred Kr. až 500
Rímska lit. roky 300 pred Kr. až 500

Orientálna lit:
Sumerská literatúra sa vyvíjala na území Mezopotámie. Je písaná v sumerskom jazyku klinovým písmom. Vyučení pisári používali na zápis textov hlinené tabuľky. Centrom literatúry bola knižnica v Ninive, ktorá bola najväčšou svojej doby. Zriadil ju asýrsky kráľ Aššurbanipal v 7. storočí pred Kr. boli to najmä mýty o stvorení sveta, zaklínadlá, hymny alebo gnómy. Z neskoršieho obdobia sa dochovalo niekoľko literárnych textov, pričom za najvýznamnejší sa považuje hymnický nápis Gudeus z Lagašu. Za najstaršie dielo je považovaný staroveký hrdinský epos - Epos o Gilgamešovi, ktorý je napísaný na 11 hlinených tabuľkách. Témou eposu je púť uruckého kráľa Gilgameša, syna smrteľníka a bohyne.
Hodnotenie (0x):