Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Každý človek vždy chcel byť výnimočným, odlišným od ostatných ľudí. A každý je poháňaný súperovým duchom. Rozvoj technológií nám umožňuje rýchlejšie dosiahnuť požadované výsledky. Letectvo nie je tomu výnimkou. V tejto oblasti sa objavuje to, čo sa dá odlíšiť od ostatných leteckých činností, leteckej akrobacie. Akonáhle sa to nazývajú akrobacia (eng. «aerobatics»). Letecká akrobacia je druh športovej disciplíny, pri ktorej pilot s akrobatickým letúnom vykonáva predpísané manévrovanie s cieľom dosiahnuť čo najvyšší počet bodov za presnosť ich vykonania. V priebehu rokov vďaka pokroku v dizajne lietadiel sa vyvinula ako medzinárodne uznávaný šport.

Akrobacia je veľmi náročný šport, ktorý si vyžaduje vysokú úroveň zručností, disciplíny a sústredenia na lietanie. V malej časti vzdušného priestoru sa uskutočňuje vopred určená postupnosť manévrov. K presnejšiemu porozumeniu danej problematiky sa budeme venovať v nasledujúcich kapitolách. Stručne charakterizujeme akrobaciu , od histórií až po charakteristiku jednotlivých disciplín.
Hodnotenie (0x):