Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Právna a politická filozofia - vypracované otázky ku skúške

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Predmet, funkcie a špecifickosť filozofie + Právna filozofia v štruktúre sociálnej filozofie
Filozofia = „veda vied“

Predmetom filozofie = skúmanie všeobecných znakov, súvislostí, javov tohto sveta, skúmanie samotného bytia
= učí klásť si otázky
= je štúdiom a interpretáciou spisov
= je vyjadrením kultúry slobodného človeka, je súčasťou a hodnotou nášho života

Slovo filozofia - 1x použil Pytagoras, hovoril o nej aj Herakleitos , Sokrates dal tomuto pojmu jasnejší obsah
„Filozofiu môžeme charakterizovať ako lásku k múdrosti“

funkcie: Poznávacia funkcia: podstatou tejto funkcie je skúmanie sveta
Metodologická funkcia: na základe zákonitostí sveta, môžeme znásobiť pôsobenie naň, ktoré by nám prinášalo úžitok
Kultivačná funkcia: pomocou nej vyjadrujeme pôsobenie filozofie na človeka a jej špecifické postavenie v porovnaní s inými vedami

Právna filozofia v štruktúre sociálnej filozofie - právnou filozofiou sa snažili zaoberať už predstavitelia gréckej a antickej filozofie
Hodnotenie (0x):