Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Problematika informatizácie je veľmi aktuálna, nakoľko informačné a komunikačné technológie denno-denne napredujú. Rozvoj týchto technológií je veľmi rýchly a ľudia si na ne rovnako rýchlo zvykajú. Vyžadujú si vždy aktuálne a presné informácie, ktoré sú vďaka tomuto procesu schopné poskytnúť všetky inštitúcie a organizácie, aj keď nie všetky na rovnakej úrovni. Existujú rozdiely medzi jednotlivými oblasťami. V niektorých „odvetviach“ je tento pokrok viditeľnejší, v niektorých menej viditeľný. Slovenská republika sa zapája do rôznych projektov a stratégií na podporu rozvoja informatizácie v rôznych sektoroch.

Stav informatizácie v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky bol výrazne poznačený transformačným procesom v 90-tych rokoch minulého storočia. Analýza informačného systému rezortu a využívania internetu a jeho služieb poukázala na viaceré nedostatky, slabá informovanosť o možnostiach efektívneho využívania internetu, nedostatočná prenosová rýchlosť, nízka úroveň internetových zručností na úrovni vyššieho manažmentu, nestabilná ekonomická situácia v rezorte problém aktuálnosti a deficitu publikovaných informácií.
Hodnotenie (0x):