Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Alelopatické vzťahy kultúrnych rastlín a burín

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Definovanie termínu alelopatické vzťahy
Kvôli obavám o životné prostredie a ľudské zdravie sa vynakladá celosvetové úsilie na zníženie silnej závislosti na syntetických herbicídoch (Singh et al, 2003). Termín alelopatia bol prvýkrát zavedený Molischom v roku 1937 a týka sa chemických interakcií medzi rastlinami, vrátane tých, ktoré sú sprostredkované mikroorganizmami (Weston, 2005). Alelopatiou je všeobecne označovaný špecifický vplyv jedného druhu rastlín na klíčenie, rast a vývoj iného druhu prostredníctvom alelochemických lálok, takzvaných alelochemikálií (Piršelová, et al, 2016).
Alelopatia ponúka potenciál pre biologickú kontrolu burín prostredníctvom produkcie a uvoľňovania allelochemikálií z listov, kvetov, semien, stoniek a koreňov živých alebo rozkladajúcich sa rastlinných materiálov (Weston, 1996). Ako konštatujú Jabran et al, (2016) alelopatia má dôležité postavenie pre ekologické, trvalo udržateľné a integrované systémy regulácie burín a manažmentu zaburinenosti. Nová výzva pre budúcich vedcov, je zhromažďovanie ďalších informácií o alelochemických mechanizmoch a spôsobu účinku cehmickžch látok v rastlinách (Weston, 2005).
Kľúčové slová:

alelopaia

buriny

kultúrne rastliny

Hodnotenie (0x):