Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1 Základná charakteristika vybranej krajiny

Belgicko je krajinou s približne 11,35 miliónmi obyvateľov (ŠÚES, 2017). Rozprestiera na 30 528 km2 v severozápadnej Európe. Na juhu hraničí s Francúzskom, na východe s Luxemburskom a Nemeckom, na severe s Holandskom. Západné hranice Belgicka obmýva Severné more. Hlavným mestom Belgicka je Brusel, ktorý je tiež ústredím Európskej únie a NATO (Európska únia, 2019).
Belgicko má tri úradné jazyky: holandský, ktorým hovorí približne 60 % obyvateľstva (vo Flámsku a v Bruseli); francúzsky hovorí približne 39 % obyvateľov (vo Valónsku a v Bruseli); a nemecky hovorí asi 1 % populácie vo východnej časti krajiny (Európska únia, 2019).
Hoci Belgicko má veľmi dlhú a bohatú históriu, je to pomerne nová krajina. Belgicko získalo svoju nezávislosť v roku 1830 z Holandska. Jedná sa o parlamentnú demokraciu v ústavnej monarchii. Súčasným kráľom je Albert II., šiesty v belgickej dynastii. Je ženatý s princeznou Paolou Ruffo di Calabria. Spolu majú tri deti (Fulbrught Commission, 2019).

Belgická vláda je rozdelená na päť úrovní autority:
· federálna vláda;
· spoločenstvá (francúzsky, holandsky, nemecky hovoriace);
· tri regióny (flámske, valónske a bruselské hlavné mesto);
· provincie, ktorých je 10;
· obce, ktorých je 589 (Fulbright Commission, 2019).
Spolková vláda je zodpovedná za obranu, zákon a poriadok, sociálne zabezpečenie, poľnohospodárstvo, spravodlivosť, všeobecné zahraničné veci a menovú a fiškálnu politiku (Fulbright Commission, 2019).
Belgicko je jedným z 27 členských štátov EÚ, ako aj členom NATO. Ústredie NATO sa nachádza v Bruseli a SHAPE (Najvyššie veliteľstvo Allied Powers Europe) sa nachádza v Mons v južnej časti Belgicka (Fulbright Commission, 2019).
...
Hodnotenie (0x):