Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Účtovníctvo (odpovede na otázky ku testom pre 3. ročník Bc.)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Uveďte spôsoby obstarania majetku, zároveň zaúčtujte 3 ľubovoľné účtovné prípady Spôsoby obstarania majetku -
Spôsoby obstarania majetku môžeme rozdeliť:
- nákupom od dodávateľa -faktúra alebo priamy nákup
- výrobou vo vlastnej réžií
- bezplatným prevodom - darovaním
- na základe zmluvy o najatej veci - lízingom
- preradením z osobného vlastníctva do podnikania
3 ľubovoľné účtovné prípady:
- obstaranie stroja nákupom od dodávateľa 042/321
- interné zaradenie stroja do používania 022/042
- bezodplatné obstaranie stroja (darom) 042/384
2. Charakterizujte 3 fázy životnosti dlhodobého majetku
Životný cyklus majetku rozdeľujeme do troch fáz.
1. fáza - nadobudneme majetok teda obstaranie dlhodobého majetku znamená to že dochádza k zvýšeniu stavu majetku
2. fáza - využívanie majetku, jeho aktívne nasadenie v procese fungovania organizácie, tu nám vzniká jeho opotrebenie, ktoré účtovne vyjadrujeme odpismi vzniká náklad
3. fáza - znamená vyradenie dlhodobého majetku; vyradenie sa dá urobiť mnohými spôsobmi a to buď poškodením, predajom, darovaním alebo mu skončila životnosť
...
Hodnotenie (0x):