Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Návrh zlievarne pre kusovú výrobu odliatkov z hliníkových zliatin

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Navrhovanie výrobného procesu je projektová aktivita, ktorá obsahuje celý rad krokov. Prvým krokom je analýza vyrábaných výrobkov. Z tejto analýzy vyplývajú nasledujúce kroky. V zadanom príklade ide o kusovú výrobu malých odliatkov zo zliatin hliníka s použitím jedno rázových pieskových foriem. V prípade kusovej výroby t.j. výroby u ktorej sa bude vyrábať veľké množstvo rozličných výrobkov na zákazku v relatívne malom počte kusov sa predpokladá ručná obsluha technických zariadení. V prípade menších rozmerov výrobkov je tiež možné, aby pracovník manipuloval s odliatkami bez potreby žeriavu alebo iných zdvíhacích zariadení.

V ďalšom kroku je potrebné definovať základné procesy t.j. aktivity, ktoré sa v danej prevádzke budú realizovať. V prípade zlievarne ide o výrobu modelov a formovacích rámov, prípravu formovacej zmesi, výrobu foriem atď.

Na tomto základe je možné vybrať základe technické zariadenia pre všetky výrobné procesy ako je napríklad taviaca pec, tryskacie zariadenie a podobne. Technické zariadenia by mali zodpovedať požiadavkám a zároveň by mali byť navzájom kompatibilné.
Nemenej dôležitou súčasťou riešenia je návrh spôsobu manipulácie s materiálov a odliatkami v rámci prevádzky. Ide o rozličné druhy vozíkov, paliet a regálov pre skladovanie medzi jednotlivými pracoviskami. Je vhodné, aby sa v celej prevádzke požíval čo najmenší počet druhov týchto zariadení.
...
Hodnotenie (0x):