Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Leukémia - slovo, ktoré vyvoláva pocit strachu a beznádeje. Stovky ľudí, hlavne detí, umiera každoročne na Slovensku a v Čechách na leukémiu. Akútna leukémia tvorí 33% všetkých onkologických ochorení vo svete Z tohto množstva sa úplne vylieči asi 25%, ostatné prípady leukémie sú diagnostikované v pokročilejších štádiách. Veľmi vysoké percento pacientov umiera v dôsledku chemoterapie, rádioterapie a teda deštrukcie imunity a zdravej bunky. Len nepatrné množstvo pacientov umiera kvôli samotnej leukémii. To sa stáva len v prípade, ak bolo ochorenie zachytené v terminálnom štádiu.
Čas umierania je pre všetkých zúčastnených časom krízy, kde dominuje fenomén strachu a neistoty. Smrť je jedinečná udalosť a každý zomiera svojou smrťou. Ľudský život nesmie byť definovaný bez smrti, tá k nemu patrí od začiatku až do konca. Proces umierania znamená dekompenzáciu, postupné slabnutie a emocionálne súženie. Hranica medzi životom a smrťou sa nám zdá veľmi vzdialená ale len do okamihu než sa smrť priblíži.
Väčšina ľudí, ak by si mohla vybrať, priala by si zomrieť čo najneskôr, ale hlavne čo najrýchlejšie a pokiaľ možno, v spánku. Dlhšia choroba máva i svoju veľmi významnú pozitívnu stránku. Vážna choroba spravidla vedie človeka k prehodnoteniu jeho doterajšieho rebríčka hodnôt. Ak je táto príležitosť správne pochopená a zúročená, choroba môže byť tým najplodnejším a najcennejším úsekom života.
Zomierajúci môže byť pre nás niekto, kto nám dal príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad vlastným životom, nad skutočnými hodnotami. Niekto, kto nás naučil byť citlivými na potreby iných a okrem seba vidieť i o krok ďalej.
Absolventská práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti vysvetľujeme pojem leukémia, jej klinický obraz, diagnostiku, liečbu, ako aj pojem terminálne štádium, smrť, fázy zomierania. V druhej časti prezentujeme prípadovú štúdiu pacienta, jeho ošetrovateľské problémy a ich riešenie formou ošetrovateľského procesu.
...
Hodnotenie (0x):