Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Hodnotenie kvality životného prostredia mesta Lipany - HKŽP - seminárna práca

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľ: Výstupy z tohto predmetu , sú základné charakteristiky prvotnej a druhotnej štruktúry krajiny , charakteristiky negatívnych vplyvov človeka na krajinu a územná ochrana prírody a krajinu , môžu byť vstupom pre následné predmety - Krajinné plánovanie , Pozemkové úpravy , Veterná erózia , Organizácia pôdneho fondu a Územné systémy ekologickej stability.

Záujmové územie: Lipany, Sabinovský kraj

Všeobecná charakteristika územia

Lipany (maď. Héthárs, nem. Siebenlinden, lat. Septemtiliae) sú mesto ležiace v Prešovskom kraji v okrese Sabinov. V súčasnosti v Lipanoch žije 6 454 obyvateľov a v spádovej oblasti 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno-administratívne centrum severnej časti Hornotoryského regiónu.

Geografia

Leží v Šarišskom podolí v strednej časti Spišsko-šarišského medzihoria, medzi pohoriami Bachureň a Čergov, na hornom toku Torysy.
Nachádza sa v severnej časti okresu Sabinov, 32 km severozápadne od krajského mesta Prešov a 15 km južne od hraníc s Poľskom.
...
Hodnotenie (0x):