Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Ekonomická teória pre I. ročník (otázky, odpovede, testy, vzorce)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Ekonomická teória pre I. ročník Bc. Otázky a odpovede z roku 2021. Pomôcka pri skúške.

Vysvetlite fungovanie trhového mechanizmu na trhu statkov a služieb:
charakterizujte jednotlivé prvky trhovému mechanizmu charakterizujte dopyt, ponuku a rovnovážnu cenu !
Je súhrn vzťahov a procesov medzi jednotlivými hospodárskymi subjektami, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovarov, služieb alebo výrobných faktorov (práca, pôda, kapitál). Je súhrn procesov a vzťahov, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovarov, služieb, výr. faktorov za trhovú cenu.
Trhový mechanizmus funguje samočinne za pomoci dopytu, ponuky a pôsobenia cien. Je tvorený tromi druhmi procesov:
1. procesom tvorby dopytu
2. procesom tvorby ponuky
3. procesom tvorby rovnovážnej ceny.

Dopyt je množstvo tovaru a služieb aké sú spotrebitelia ochotní a schopní za určitú cenu na trhu kúpiť.

Dopyt závisí od týchto zákl. faktorov:
1. od ceny tovaru
2. od množstva žiadaného tovaru
3. od výšky príjmu
4. od módy, záľub, osobných preferencií a

Ponuka: Súhrn všetkých tovarov a služieb, s ktorými firmy (výrobcovia) prichádzajú na trh aby ich za určitú cenu predali (predstavuje ponuku). Ponuka tovarov a služieb jedného výrobku tvorí individuálnu ponuku

Ponuka závisí od týchto faktorov:
1) od ceny ponúkaného tovaru
2) od množstva ponúkaného tovaru
3) od nákladov spojených s výrobou daného tovaru

Rovnovážna cena každý subjekt prichádza na trh s konkrétnym cieľom. Kupujúci chce čo najlacnejšie nakúpiť, aby ušetril a predávajúci predať, aby mal čo najväčší zisk.
...
Hodnotenie (0x):