Registrácia | Prihlásiť

Testy: Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Definujte pojem „Hospodárska politika v zmysle vednej disciplíny“
Hospodárska politika ako vedná disciplína predstavuje ucelený systém vzťahov a väzieb jednotlivých ekonomických subjektov, pričom pomocou nástrojov cez ich nositeľov ovplyvňuje pravidlá a záujmy jednotlivcov, firiem, území, integračných zoskupení a sociálnych skupín.

2. Definujte pojem „Hospodársko-politický systém“
Hospodársko- politický systém je sústava nástrojov, metód, cieľov inštitúcií a opatrení ekonomických a politických subjektov, zameraná na zvyšovanie účinnosti trhového systému, na odstraňovanie negatívnych tendencií a dôsledkov trhu

3. Definujte pojem „Hospodárska politika v zmysle praktickej činnosti štátu“
Úlohou štátu je koordinovať vzťahy vo vnútri ekonomiky i medzi ekonomikou a spoločnosťou v záujme racionálneho vývoja ekonomiky a spoločnosti. Hospodárska politika je súhrn všetkých štátom uplatňovaných opatrení a politík na podporu sociálno- ekonomického rozvoja spoločnosti s jasne definovanými hospodárskymi cieľmi. Zvyšovanie životnej úrovne a vyrovnávanie sociálnych a ekonomických diskrepancií je hlavným cieľom hospodárskej politiky.
...
Hodnotenie (0x):