Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Drevo, spracovanie dreva, hydrotermická úprava dreva

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Základy prvostupňového spracovania dreva

Časť piliarske technológie

1.Sklad suroviny piliarskeho závodu, jeho funkcie a dispozičné členenie
- sklad suroviny piliarskeho závodu je účelne vybavené miesto, na ktorom sa uskutočňuje príprava suroviny na jej následné spracovanie pozdĺžnym delením v pílnici.
- každý klad suroviny musí plniť tri základné funkcie:
· skladová funkcia - je obecná plní ju každý sklad, medzisklad. Jej podstata spočíva v tom, že sklad musí optimálnym normatívom zásob zabezpečiť plynulosť výroby nadväzného technologického celku - pílnice. Určiť optimálnu veľkosť normatívnej zásoby suroviny je úloha veľmi zodpovedná. Príliš veľká normatívna zásoba suroviny zvyšuje nároky na skladovacie priestory, príliš malá zásoba, môže byť príčinou výpadkov vo výrobe z titulu nedostatku suroviny ak dodavky nie sú pravidelné a plynulé. / u nás treba navrhovať sklady suroviny s norm. zásobou 15-25 dní./
· výrobná funkcia - je špecifická a jej podstata spočíva v tom, že komplexom výrobných ale i nevýrobných technologických operácií surové drevo pretvárame na špecifikované piliarske výrezy požadovaných úžitkových vlastností. VF je zabezpečovaná komplexom strojno-technologických zariadení zaradených dom optimálnej technologickej postupnosti.
...
Hodnotenie (0x):