Registrácia | Prihlásiť

Testy: Národohospodárska politika - online test (1. časť, 28 otázok)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Princíp participácie v sociálnej politike znamená, že:

a) každý zamestnaný člen spoločnosti sa musí podielať na sociálnej pomoci určenej pre nezamestnanných
b) na odstraňovaní nežiaducich dôsledkov sociálnych zmien participuje len štát a charita
c) žiadna z odpovedí nie je správna
d) každý člen spoločnosti musí mať možnosť podielať sa na jej fungovaní
e) každý si musí najprv pomôcť sám a až potom očakávať pomoc od štátu

Deceleračná štrukturálna politika je politika štátu zameraná:

a) žiadna z odpovedí nie je správna
b) na urýchlenie inovačného procesu vo vybraných firmách daného odvetvia
c) na finančnú pomoc firmám v odvetví, ktoré sa nachádza na začiatku svojho životného cyklu
d) na finančnú pomoc firmám, ktoré boli úspešné a dostali sa do dočasných ťažkostí
e) na urýchlenie inovačného procesu všetkých firiem vybraného odvetvia
...
Hodnotenie (0x):