Registrácia | Prihlásiť

Testy: Národohospodárska politika - online test (2. časť, 24 otázok)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Na deficit ŠR možno pozerať z rozpočtového a fiškálneho hľadiska a to znamená, že:

a) z rozpočtového hľadiska je výsledkom vlády, ktorá sa snaží o oživenie ekonomiky
b) z fiškálneho hľadiska je výsledkom pôsobenia určitých exogénnych faktorov, nezávislých od zámerov vlády
c) žiadna z odpovedí nie je správna
d) z fiškálneho hľadiska je prejavom zlého rozpočtového hospodárenia vlády
e) z rozpočtového hľadiska je prejavom expanzívnej fiškálnej politiky

Hospodárska politika označovaná ako "new deal" predstavuje:

a) intervencionistickú HP, ktorá sa začala realizovať ako reakcia na veľkú depresiu vo Veľkej Británii a bola zameraná na podporu agregátneho dopytu
b) liberálnu HP, ktorá sa začala realizovať v USA po 2. svetovej vojne a bola zameraná na obmedzovanie účasti štátu na riadení ekonomiky
c) intervencionistickú HP, ktorá sa začala realizovať v USA od roku 1933 do začiatku 2. svetovej vojny a bola zameraná na podporu agregátneho dopytu
d) liberálnu HP, ktorá sa začala realizovať vo Veľkej Británii po 2 svetovej vojne a bola zameraná na obmedzovanie účasti štátu na riadení ekonomiky
...
Hodnotenie (0x):