Registrácia | Prihlásiť

Testy: Otázky na 2. priebežný test z predmetu Náuka o materiáloch

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Čo je sústava?
Sústava - vymedzené množstvo fyzikálnych telies oddelených od okolia.
Sústavu tvoria:
• z hľadiska chemického zloženia - chemicky čisté prvky (zložky);
• z hľadiska štruktúry - fyzikálne a chemicky homogénne časti navzájom ohraničené fyzikálnou hranicou, na ktorej sa ich vlastnosti menia skokom (fázy).

Na čo slúži termická analýza?
Skúma premeny v kovoch a zliatinách pri zmene ich teploty, podstata spočíva v registrácii zmeny teploty, spôsobenej uvoľňovaním alebo pohlcovaním tepla pri fázových premenách, pri ohrievaní alebo ochladzovaní kovu. Teploty, pri ktorých tieto zmeny vznikajú, nazývame kritickými teplotami. Zisťujeme ich pomocou tzv. kriviek ochladzovania alebo ohrevu, ktoré vyjadrujú závislosť teploty od času.

Čo je to cementovanie?
- nasycovanie povrchu uhlíkom pri teplotách 850 - 950 °C,
- východiskový obsah uhlíka 0,1 - 0,25 % (nekaliteľné nízkouhlíkové cementačné ocele) sa v povrchovej vrstve spojito zvyšuje až na 0,8 - 1 % (možnosť tepelného spracovania kalením a nízkoteplotným popustením),
- hrúbka cementačnej vrstvy 0,5 - 2 mm,
- doba cementovania 10 - 12 hod.,
- tvrdosť cementovanej vrstvy po zakalení 800 HV.
...
Hodnotenie (0x):