Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Formálna a obsahová stránka komunikácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod

Komunikácia je prostriedkom riadenia, spojenia ľudí v organizácií pre dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov. Komunikácia predstavuje nepretržitý proces dorozumievania ľudí pomocou výmeny informácií, správ, údajov, myšlienok, názorov, postojov, pocitov, predstáv... Je to prenos vzájomného dorozumievania pomocou určitých symbolov.
Umenie komunikovať je jedným z najdôležitejších atribútov úspešného riadiaceho pracovníka - manažéra. Aby mohli riadiaci pracovníci všetkých úrovní efektívne fungovať, musia disponovať informáciami potrebnými pre vykonávanie manažérskych funkcií.

1. Formálna komunikácia

Formálna komunikácia je komunikačný systém, v ktorom je komunikácia medzi príjemcom a príjemcom založená na oficiálne určených kanáloch a systémoch. V organizačnom, obchodnom a formálnom prostredí je formálna komunikácia opísaná ako vydávanie a prijímanie oficiálnych dokumentov, listov, memoránd, správ, politických príručiek atď. Je podporovaná autorizovanými organizačnými štruktúrami a usmerneniami, aby sa zabezpečilo, že všetci v organizácii rozumie im. Tri typy formálnej komunikácie sú vertikálna, horizontálna a diagonálna. Citlivé informácie určené iba pre príjemcu by sa mali oznamovať vo formálnom komunikačnom prostredí. Jednou z hlavných výhod formálnej komunikácie je to, že sa vždy opiera o písomný dokument alebo iný dokumentárny dôkaz. Jednou z hlavných nevýhod formálnej komunikácie je to, že v prípade vyriešenia problémov, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie, trvalo príliš veľa času. Celkovo má veľký vplyv na organizačnú štruktúru. Zamestnanci sú povinní ju dodržiavať pri plnení svojich povinností.
...
Hodnotenie (0x):