Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Prevencia proti rasizmu a diskriminácií v školských zariadeniach aj mimo nich

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Určite je jednoduchšie robiť si o ľuďoch rôzne domnienky, ako tráviť čas spoznávaním niekoho, kto je od nás výrazne vzhľadovo aj správaním odlišný v znakoch či už biologického alebo kultúrneho charakteru. Tieto znaky môžu zahŕňať napr. farbu pleti, tvar vlasov, oči, lebky, postavy, tradície, zvyky a hodnoty, ktoré vyznáva určitá kultúra a mnoho ďalšieho. Z týchto nevinných domnienok vznikajú predsudky, ktoré nás ovplyvňujú z mnohých strán a zároveň formujú naše správanie. S predsudkami sa stretol už každý z nás napr. v školských zariadeniach, doma s rodinou, alebo s kamarátmi či prostredníctvom rôznych druhov médií. Mnohokrát tieto predsudky vedú k násilným činom, pokiaľ si jedinec neuvedomuje ich vážnosť. Od útleho veku nás formuje prostredie a ľudia v ňom. Od toho sa odvíjajú naše myšlienky, postoje, názory, ciele aj životný štýl. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, s akými ľuďmi trávime náš čas a ako vplývajú na naše konanie a správanie.

„V procese socializácie sa učíme správať a konať v súlade s pravidlami a hodnotami spoločnosti. Správanie a konanie jednotlivcov, ktorí tieto pravidlá nerešpektujú, nazývame patologické druhy správania.“ (Alena Drozdíková a Alena Ďurajková, s. 55)

Často ľudia s patologickými druhmi správania majú nedostatok informácií v danej oblasti a sú páchateľmi rôznych nenávistných činov, či už vedome alebo nevedome. V dnešnej dobe je extrémizmus natoľko rozšírení, že môžeme hovoriť o častom jave, s ktorým sa ľudia stretávajú na dennom poriadku v rôznych častiach sveta.
...
Hodnotenie (0x):