Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Prijímanie pracovníkov predstavuje množstvo procesov, ktoré nasledujú potom, čo vybraný uchádzač o zamestnanie je informovaný o tom, že bol vybraný a akceptuje ponuku zamestnania v organizácii, a končí behom dňa nástupu pracovníka do zamestnania.
Prijímanie pracovníkom môžeme chápať dvojakým spôsobom a to v užšom a širšom zmysle. Ak hovoríme o prijímaní pracovníkov v užšom zmysle, hovoríme o procesoch súvisiacich s počiatočnou fázou pracovného pomeru pracovníka prichádzajúceho do organizácie. Širšie poňatie zahrňuje okrem predchádzajúceho prípadu aj procesy súvisiace s prechodom súčastného pracovníka organizácie na nové miesto v rámci organizácie.
Personálna prax rozumie pod prijímaním pracovníkov skôr užšie chápanie.
Prijímanie nových pracovníkov do organizácie spočíva v procesoch charakteristických pre deň kedy pracovník nastupuje do podniku, a potom v procesoch, ktoré majú novému pracovníkovi poskytnúť základné informácie, ktoré potrebuje k tomu, aby sa rýchlo a vhodným spôsobom v podniku adaptoval a začal pracovať.
Hodnotenie (0x):