Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Zdravý životný štýl

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Už vynikajúci starovekí vedci Hippokrates či Avicenna pokladali zdravie za základnú podmienku ľudského šťastia. I pokrokoví novovekí humanisti ako napríklad Saint Simon, More, Campanella a ďalší snívali o spoločnosti, založenej na slobode, rovnosti a bohatstve, o schopnosti premôcť choroby a všetkým zabezpečiť čo najdlhší, a tým pádom šťastný život. V celom vývoji ľudstva sa usilovali lekári a ostatní ľudia zachovať a upevňovať zdravie a uplatňovať spoločenské opatrenia, ktorými by sa predchádzalo chorobám.

Podľa nášho názoru sa zdravotný štýl obyvateľstva v poslednom období zhoršil, vzhľadom na možnosti, ktoré nám ponúka čoraz vyspelejšia civilizácia. Naše životné prostredie je ovplyvňované a v nemalej miere aj poškodzované produktmi ľudskej činnosti, ako napríklad rôznymi technologickými procesmi, výrobou a v neposlednom rade uponáhľaným životným štýlom.

Touto prácou by sme chceli poukázať na to, aby si každý z nás uvedomil aký význam má pre život človeka zdravie a potreba jeho ochraňovania. V našej seminárnej práci sa teda venujeme nielen správnej výžive a životospráve, ale aj hygiene, spánku, správnej relaxácii a otužovaniu, či škodlivým návykom, civilizačným chorobám a tiež stresovým činiteľom, ktoré nesú významný podiel na našom zdraví.
Ďalej by sme chceli poukázať na najčastejšie faktory, ktoré negatívne vplývajú na naše zdravie, ale aj čo by sme mali každý deň robiť, aby sme si zdravie čo najdlhšie uchovali.

Zaoberáme sa niektorými konkrétnymi možnosťami vytvárania štýlu života, tzv. „bezbolestnými“ a nenásilnými predpokladmi pre predĺženie vitality až do obdobia nastupujúcej staroby, ako na sebe pracovať, aby sme žili psychicky a fyzicky zdravo a hodnotne.
Hodnotenie (0x):