Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Technológia vodného lúča sa stáva v poslednom období tak širokospektrálnou s množstvom mnohých aplikácií, že použitie termínu „obrábanie “ vodným lučom je prinajmenšom na mieste. V zahraničí je preto táto technológia pomenovaná ako Water Jet Machining (WJM). Široké aplikačné spektrum je dané najmä univerzálnosťou tejto technológie a ekologickými vlastnosťami. Univerzálnosť WJM spočíva v možnosti obrábania širokého sortimentu materiálov. V oblasti strojárskeho, automobilového či leteckého priemyslu je tento sortiment materiálov definovaný použitím a vlastnosťami a je „konečný“. Pričom v oblasti baníctva, stavebníctva a pod. je sortiment obrábaných materiálov s najrozličnejšími fyzikálnymi a pevnostnými vlastnosťami takmer „nekonečný“. Existuje veľký počet druhov hornín (od sypkých málo súdržných a dobre obrobiteľných cez plasticky málo pevné a obrobiteľné až po veľmi pevné a ťažko obrobiteľné), rôznych typov betónov (liate, vibrované, striekané, armované a nearmované, drôtované atď.) s rôznou abrazívnosťou a odporom voči obrábaniu. Keďže proces obrábania je ešte stále viac-menej založený na empirických poznatkoch najmä z hľadiska stanovenia optimálnych rezných parametrov a vzhľadom na široký sortiment materiálov s „neznámymi“ fyzikálnymi a pevnostnými charakteristikami je potrebné, aby boli univerzálnejšie, zahrňujúce možnosť použitia širokej kombinácie parametrov obrábania. Pri obrábaní materiálov v baníctve či stavebníctve sa stretávame väčšinou s požiadavkou spracovať tieto materiály priamo v teréne, čo je z pohľadu možností či hmotnosti jediná možnosť. Aby sme dokázali vyhovieť aj týmto požiadavkám hydraulické zariadenia na obrábanie vodným lúčom sa vyrábajú mobilné, poháňané vzhľadom na vysoké výkony najmä dieselovými motormi.
Hodnotenie (0x):