Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Elektronika 1 - skriptá doc. Čuntala

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Skriptá ELEKTRONIKA 1 sú svojim obsahom určené pre študentov 2. ročníka Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Dobré služby môžu poskytnúť aj ostatným záujemcom, ktorí chcú získať základné vedomosti širokého spektra teoretických a praktických problémov v elektronike. Pri štúdiu sa predpokladajú všeobecné vedomosti z fyziky polovodičov a teoretickej elektrotechniky.

Termín elektronika sa začal používať ako názov vednej disciplíny postupne a pomerne neskoro od počiatku vývoja. Ako vznikla elektronika? Za počiatok vzniku elektroniky (pozri tab. 1) možno považovať vynález prvej elektrónky s dvomi elektródami - diódy. Diódu zhotovil anglický elektrotechnik John Ambros Flemming v roku 1904. V sklenenej vzduchoprázdnej banke umiestnil elektricky rozžeravované vlákno (katóda) a kovovú doštičku s kladným potenciálom oproti katóde (anóda). Elektrický prúd prechádzal vzduchoprázdnym prostredím medzi katódou a anódou.

Tejto skutočnosti predchádzali pokusy nemeckého fyzika Johana Wilhelma Hittorfa (1884) i slávneho Thomasa Alva Edisona.
Hodnotenie (0x):