Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Bezdrôtový prenos vynašli dvaja vedci súčasne a to Alexander Stepanovitch Popov a Guglielm Marconi v roku 1897, patent bol však pridelený Talianovi Marconimu. Už vyše storočie sa formuje táto vedná oblasť pomenovaná ako bezdrôtové komunikačné systémy. Počas jej vývoja sa prešlo obrovskými zmenami, no jej možnosti nie sú zďaleka vyčerpané. Azda najväčší prelom v bezdrôtových komunikačných systémoch nastal pri prenášaní dát za pomoci digitálnych modulácií.

Digitálna modulácia ma voči svojmu predchodcovi analógovej modulácií nesporne veľa výhod. Medzi najdôležitejšie z nich patria: vyššia odolnosť voči rušeniu, nižší vysielací výkon, možnosť bezstratového prenosu a možnosť prenášania väčšieho množstva dát na rovnakej šírke pásma.

Pre rôzne komunikačné systémy sú vhodné rôzne digitálne modulácie. Neexistuje najlepšia digitálna modulácia pre všetky komunikačné systémy. Pri výbere najvhodnejšej modulácie pre daný systém je treba brať ohľad na požadovanú dátovú rýchlosť, maximálne akceptovateľné oneskorenie, šírku pásma, rušenie v prenosovom kanály a v neposlednom rade na celkovú cenu komunikačného systému.

V tejto diplomovej práci sa budeme venovať 4FSK modulácií, ktorá je s pomedzi digitálnych modulácií pomerne jednoduchá, no veľmi rozšírená. Jej podstatou je prenášanie informácie pomocou štyroch nosných frekvencií s konštantnou amplitúdou.

Úlohou tejto diplomovej práce je vytvoriť softvérové prostriedky umožňujúce prenos dát 4FSK moduláciou s využitím modulu softvérového rádia na báze obvodov Analog Devices ADSP 2181, špecializovaného signálového procesora AD6620 a DDS modulátora AD7008. Výsledkom tejto práce má byť prenesenie minimálne 1MB súboru z jedného počítača na druhý pomocou 4FSK modulácie tak, aby pri prenose nedošlo k informačnej strate. Taktiež je potrebné zhodnotiť vlastnosti navrhnutého systému.
Hodnotenie (0x):